Information om hemsidan

Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

Vädret

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta

Månadens Bild - juniJuni 2018

Välkommen till informationssidan för projektet

 Rovdjursobservationer

i Jäderfors och närliggande orter - ett ideellt projekt

Vi startar upp ett projekt för att informera om rovdjursobservationer.

Den blivande hemsidan vänder sig i första hand till alla med koppling till Jäderfors, Järbo, Kungsfors, Kungsgården, Storvik, Åshammar, Högbo/Öjaren, men alla är välkomna att använda hemsidan på avsett sätt.

SYFTE

Syftet med hemsidan är dels att snabbt sprida information om en observation för att kunna förebygga skador, dels i efterhand informera om vad som hänt lite mer detaljerat. Väl fungerande spridning av information om vad som händer kan hjälpa många.

HANTERA INFORMATIONEN ANSVARSFULLT

Det finns alltid en balansgång mellan behovet av snabb information för boende m fl och risken för att snabb information kan underlätta för olovlig jakt o.s.v. Vi kommer att försöka hitta en lösning som inte uppmuntrar till missbruk. I lösningen kommer därför finnas rätten att radera olämpligt material samt möjligheten att polisanmäla missbruk.

RUTIN

Tanken är att vem som helst skall kunna informera om en observation.

 - Informationen om färsk observation sprids direkt till de som har anmält ett intresse.

 - Observationerna läggs in på en karta för allmänheten.

FINANSIERING

Detta är ett ideellt projekt.

Det är gratis att vara med, men vi tar gärna emot bidrag för att finansiera tjänsten (kostnader för utveckling, lagring av hemsida m.m.), förslagsvis 20 kr per hushåll.

Pengarna kan sättas in på plusgiro 49 16 26 - 8 (UXY) med uppgivande av emailadress.

ANMÄLAN

Anmäl dig till Rovdjursobservationer, om du är intresserad av att vara med på sändlistan för observationer.

Rovdjursobservationer c/o Mikael Lundh Dalsängsvägen 178 811 91 Sandviken (Jäderfors) Tel: 070 - 642 78 49  Hemsida: Rovdjursobservationer Observationer: Observationskarta Email: Rovdjursobservationer  Eventuella frågor kan också skickas hit.

Tack för din medverkan!

Projektansvarig:

Mikael Lundh

Kontakta Mikael t.v. vid Rovdjursobservationer

Kontaktuppgifter: se rutan till vänster

Varg - tassavtryck

Källa: Järvzoo

Varg - ylande

Källa: Järvzoo

Varg i Lycksele djurpark

Källa: Sveriges Radio

Björn - fram-/bakfot

Källa: Järvzoo

Brunbjörn

Källa: Järvzoo

Europeiskt Lodjur

Källa: Wikipedia

Kungsörn

Källa: Järvzoo

Stödnoteringar från

Rovdjursinformation 2012.03.08 i Järbo