Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

*Åska?*

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta


Månadens Bild

har upphört

Fullt i någon container vid återvinningsstationen Kärråsvägen 1?

Anmäl på tel 0200 - 88 03 11 ange id 9699


Närliggande bygde-hemsidor

Välkommen till hemsidan för Jäderfors i Gästrikland!

Hemsidan är under avveckling!!Hör av dig om du har några frågor. Kontaktuppgifter m.m. hittar du under Administration/felanmälan.

Notiser om Förändrade sidor

(på denna sidan)

- förändrade informationssidor;


Kalendern

(längre ned på denna sidan)

- innehåller tidplan för avveckling av hemsidan

Jäderfors-almanackan 2020

Notiser om Förändrade sidor samt avveckling av hemsidan

Kommentarer (senaste notisen är överst).   

Notisdatum"MÅNADENS BILD" HAR UPPHÖRT

 

2020-01-31INFORMATION:

Under projektet ”Lokal utvecklingsplan för Jäderfors” 2009 startades en hemsida för bygden, enligt önskemål från deltagande bybor. Hemsidan, skulle inte drivas med vinstintresse.  


Vårt familjeföretag PoP Data HB har nu ägt och administrerat hemsidan i 10 år.


POP DATA HB AVVECKLAS I ÅR OCH DÄRMED FALLER ÄVEN ANSVARET FÖR HANTERINGEN AV JÄDERFORS HEMSIDA.


Vi planerar nu, med ålderns rätt, att avsluta vårt åtagande vid årsskiftet 2019/2020 och hoppas att det finns någon, eller helst några, som kan ta över hemsidan.


Kravet, för att hålla igång hemsidan, har varit att alltid hålla den aktuell och uppdatera kända kommande händelser så fort som möjligt oavsett veckodag eller tid på dygnet. Innehållet skall naturligtvis ha anknytning till Jäderfors.

Hemsidan skall vara så aktuell och neutral som möjligt utan personliga angrepp eller politiska syften.


Hemsidans innehåll idag:

Förutom första sidan, där man kan se vad som är på gång eller vilka övriga sidor som har förändrats, finns idag information om företag, föreningar, hobbyverksamhet, byns historia, befolkning, visioner som togs fram i projektet ”Lokal utvecklingsplan för Jäderfors”, intressanta länkar till närliggande byars hemsidor, tips/råd, väder, månadens bilder, en årlig kalender med föregående års månadsbilder samt en sökfunktion för hemsidan.


Intresserade?

Om det är någon/några som är beredda att ta över hemsidan är ni välkomna att kontakta oss för ytterligare information/diskussion, men ni skall vara medvetna om att det är en ideell verksamhet utan vinstintresse, att det krävs insatser varje dag för att söka efter information till hemsidan samt att man tar på sig en uppgift under minst fem år för att få en kontinuitet i hemsidan.

Som ansvarig för Jäderfors hemsida får man även frågor, med anknytning till byn, som läsarna förväntar sig att få besvarade eller att få hjälp med att hitta lämplig kontaktperson för att räta ut frågorna.


Positiva, envisa och aktiva personer, som vill bygga upp vi-känslan i bygden, är en förutsättning.

Det har varit många intressanta år och många timmar vid datorn oavsett helger eller semestertider. Även om det inte finns några nya händelser, skall aktiviteter tas bort från Kalendern direkt när dom har avslutats samt text under Notiser plockas bort löpande efter en månad. Första sidan kräver aktivt underhåll, i princip varje dag, medan underhållet på övriga sidor är litet.


HEMSIDAN KOMMER ATT LÄGGAS NED VID ÅRSSKIFTET OM INGEN/INGA LÄMPLIGA PERSONER HAR TID/MÖJLIGHET ATT TA ÖVER. Beslut om nedläggning eller fortsatt drift kommer att tas vid månadsskarven november/ december, när vi vet mer om vilka förutsättningar som finns för fortsättningen.


Det är naturligtvis inga krav på att hemsidan skall ha nuvarande hemsidas utseende/uppbyggnad. Det är upp till dom nya ägarna att bestämma det utifrån sin övertygelse om vad som skulle passa bäst. Ett önskemål är att reklam inte skall ingå.


Informationen om bygden sprids idag även via sociala medier, men tanken med en hemsida är att den skall vara så fri som möjligt från personliga inlägg för att minimera risken för att viktig allmän information drunknar i all övrig information.

Mvh/ Hasse och Inger

Vi hoppas naturligtvis att det finns arvtagare så att "vår baby" får ett fortsatt liv.
INFORMATION: WEBBUTRYMME FÖR DOMÄNEN jaderfors.se HAR SAGTS UPP.

- Webbutrymmet (all information) kommer att raderas 2020-03-24.

- Webbutrymmet kommer att fortsätta vara fullt funktionell fram till raderingsdatumet.

Uppsägningen kan hävas fram till det datum som det är 30 dagar kvar till utgångsdatumet.


I praktiken innebär detta:

2020-01-01 upphör löpande Notiser samt Kalendernytt förutom information om förändringar av övriga sidor samt övergripande förändringar av hela hemsidan.

2020-03-24 all information på hemsidan försvinner om inte någon/några i Jäderfors tar över hemsidan senast 2020-02-23 se information längre upp under Notiser (i en grön ruta).

Hasse och Inger
Kalendern

Här redovisas tidplanen för avveckling av hemsidanTill Notiser/Förändrade sidor


Datum

Kl.

Aktivitet med anknytning till Jäderfors

Arrangör/Ansvarig

Tel/mail/info


23/2


Senaste datum för att ångra uppsägningen av hemsidan.

www.jaderfors.se

mail


24/3


Hemsidan släcks ned

All information på hemsidan försvinner om inte någon/några i Jäderfors tar över hemsidan senast 2020-02-23.

www.jaderfors.se

mail