Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

*Åska?*

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta


Månadens Bild

har upphört

Statistikunderlag 2018:


Unga familjer visar intresse för Jäderfors, bland annat genom:

     -  attraktiva huspriser;

     -  fin natur med nära till promenad- och motionsvägar;

     -  cykelavstånd till centralorten.

Här är förändringen i Jäderfors 2017 - 2018:


- Jäderfors ökade från föregående år med 7 personer.

- Vad har hänt inom olika åldersgrupper?

Grafer över åldersutvecklingen inom Sandvikens kommun hittar du här.

Befolkningsstatistik

JÄDERFORS

Åldersgrupp

2017

2018

Förändring

0-1

12

15

3

2-5

26

33

7

6-9

22

19

-3

10-12

17

18

1

13-15

18

19

1

16-18

23

19

-4

19-24

29

28

-1

25-44

121

123

2

45-64

153

155

2

65-79

87

82

-5

80-84

14

18

4

85-w

4

4

0

Summa

526

533

7

KOMMENTARER JÄDERFORS ÅLDERSFÖRDELNING 2003 - 2018:

Jäderfors har minskat från 566 (år 2003) till 533 (år 2018).

Trots detta har det inte funnits fler personer i åldern 0 - 1 år.

Det har under statistikperioden aldrig funnits så många i åldern 2 - 5 år.

Antal invånare i Jäderfors har ökat med 15 personer under 2016 - 2018.

Antal personer inom Sandvikens kommun 2018:

- Jäderfors

533

(+7)

264 kvinnor, 269 män

- Övrig landsbygd

12345

(-24)


- Tätorten

26330

(-34)


- Hela kommunen

39208

(-51)