Information om hemsidan

Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

*Åska*

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta

Månadens Bild - januariJanuari 2019

Statistikunderlag 2017:


Unga familjer visar intresse för Jäderfors, bland annat genom:

     -  attraktiva huspriser;

     -  fin natur med nära till promenad- och motionsvägar;

     -  cykelavstånd till centralorten.

Här är förändringen i Jäderfors 2016 - 2017:


- Jäderfors ökade från föregående år med 8 personer.

- Vad har hänt inom olika åldersgrupper?

- Det mest positiva är en ökning i åldersgruppen 0-39 år på 6 personer

Grafer över åldersutvecklingen inom Sandvikens kommun hittar du här.

Befolkningsstatistik

JÄDERFORS

Åldersgrupp

2016

2017

Förändring

 0-9

62

60

-2

 10-19

58

62

4

20-29

51

50

-1

30-39

55

60

5

40-49

83

78

-5

50-59

81

80

-1

60-69

52

56

4

70-79

59

62

3

80-89

16

17

1

90-w

1

1

0

Summa

518

526

8

Jäderfors åldersfördelning jämfört med tätorten och övrig landsbygd inom Sandvikens kommun:


Åldersfördelningen för Jäderfors ovan visas med blå staplar.

- I Jäderfors bor procentuellt fler personer i varje åldersgrupp upp t.o.m. 0-59 år, och färre personer i varje grupp fr.o.m. 60-69 år, jämfört med övrig landsbygd.

Antal personer inom Sandvikens kommun 2017:

- Jäderfors

526

(+8)

258 kvinnor, 268 män

- Övrig landsbygd

12369

(-33)


- Tätorten

26364

(+335)


- Hela kommunen

39259

(+310)