Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

*Åska?*

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta


Månadens Bild

har upphört

Historiskt Bildarkiv: ”Månadens bild”, äldre årgångar “Månadens BILD” består av en bild per månad. Bilderna, som har anknytning till bygden och årstiden, har valts ut bland de bidrag som har lämnats in till redaktionen det aktuella året.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017