Information om hemsidan

Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

Vädret

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta

Månadens Bild - marsMars 2018

Statistikunderlag 2016:


Unga familjer har visat intresse för Jäderfors, bland annat genom:

     -  attraktiva huspriser;

     -  fin natur med nära till promenad- och motionsvägar;

     -  cykelavstånd till centralorten.

Här är förändringen i Jäderfors 2015 - 2016:


- Jäderfors minskade från föregående år med 1 person.

- Vad har hänt inom olika åldersgrupper?

- Det mest positiva är en ökning i åldersgrupp 0-9 år på 7 personer

Grafer över åldersutvecklingen inom Sandvikens kommun hittar du här.

Befolkningsstatistik

JÄDERFORS

Åldersgrupp

2015

2016

Förändring

 0-9

55

62

7

 10-19

58

58

0

20-29

56

51

-5

30-39

54

55

1

40-49

84

83

-1

50-59

82

81

-1

60-69

55

52

-3

70-79

59

59

0

80-89

15

16

1

90-w

1

1

0

Summa

519

518

-1

Jäderfors åldersfördelning jämfört med tätorten och övrig landsbygd inom Sandvikens kommun:


Åldersfördelningen för Jäderfors ovan visas med blå staplar.

- I Jäderfors bor procentuellt fler personer i varje åldersgrupp upp t.o.m. 0-59 år, och färre personer i varje grupp fr.o.m. 60-69 år, jämfört med övrig landsbygd.

- Det är procentuellt sett färre invånare i åldrarna 60-69 år och över 80 år jämfört med tätorten.

Antal personer inom Sandvikens kommun 2016:

- Jäderfors

518

(-1)

261 kvinnor, 257 män

- Övrig landsbygd

12402

(+70)


- Tätorten

26029

(+610)


- Hela kommunen

38949

(+679)